Cenník

Diagnostika:     ............................................................................................    12,00€/h
/maximálne 2h, účtuje sa v prípade odmietnutia opravy/
 

Vyčistenie PC od prachu ............................................................................  12,00€

Vyčistenie NB od prachu ............................................................................  18,00€

Servisné práce ...........................................................................................     12,00€/20min
/odvírenie PC, konfigurácia OS, nastavenie routra, tlačiarne, inštalácie
periférnych zariadení, bežné HW/SW opravy/
 

Výmena, osadenie nového komponentu + test ...................................  12,00€/ks

Inštalácia OS Windows + ovládačov .......................................................  30,00€

Inštalácia OS Windows KOMPLET ...........................................................  60,00€
/konfigurácia OS, antivírové zabezpečenie, inštal. kodekov,
prehrávačov, kancelárskeho balíku, aktualizácií, podporných programov atd./

Inštalácia OS so zálohovaním - doplatok ...............................................   18,00€

Prenesenie dát do nového PC/NB .....................................................  od  24,00€   

Expresná reklamácia ....................................................................................  24,00€
/výmena chybného komponentu alebo zapožičanie, v prípade ak je to možné/
 

Uloženie dát počas reklamácie ..................................................................  18,00€
/odzálohovanie zariadení pred reklamáciou a následné vrátenie záloh/
 

Záchrana dát z HDD, USB, SD, PC, NB ...............................................  od 12,00€
/záleží na zložitosti a objemu dát, možnosť napálenia DVD, nahratia na USB, HDD atd./